СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ОТНОСНО СРЕДНОГОДИШНА ИНФЛАЦИЯ ЗА 2023 г.