Съобщение до концесионери и наематели на морски плажове

02 март 2017

 

Министерството на туризма уведомява концесионерите и наемателите по действащи договори за концесия и за наем на морски плажове, че съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, концесионерите и наемателите на морски плажове, следва до  31.03.2017г. да представят за съгласуване от министъра на туризма, Програма за организацията на водноспасителната дейност за летният сезон на 2017 г., придружена със схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове.

В програмата концесионерите или наемателите на морските плажове извън периода 1 юли - 31 август може да предвидят поетапно обособяване на участъци с максимално обезопасяване в зависимост от конкретните особености на съответния плаж.

За въпроси и информация, може да се свържете с експерт от Дирекция „Управление на морските плажове“ на тел. 02/ 9046 866 и 02/ 9046 852. и на посочените e-mail адреси:

ev.paneva@tourism.government.bg и g.mutafchiev@tourism.government.bg

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon