Заповед № Т-РД-16-217 от 03.08.2018 г. за изменение на Заповед T-PД-16-107 от 29.03.2018 г., изм. със заповед T-PД-16-185/25.06.2018 г. на министъра на туризма за обявяване на списък на неохраняемите плажове за летен сезон 2018 г.