Проект за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството