Списък за допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността директор на дирекция „Програмиране и управление на проекти“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка