Списък за допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепция за длъжността директор на дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка