Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“ при Министерството на туризма - 1 щатна бройка