Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция „Програмиране и управление на проекти“ при Министерството на туризма - 1 щатна бройка