Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. за длъжността главен експерт в отдел „Маркетингови проучвания, анализи и дигитална реклама“, дирекция „Маркетинг и реклама“ при Министерството на туризма