Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Контролна и инспекционна дейност” при Министерството на туризма – 1 щатна бройка