Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Международна дейност и визови режими“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка