Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „Международна дейност и визови режими“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка