Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността директор на дирекция „Програмиране и управление на проекти“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка