Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността директор на дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка