Заместник-министър Ирена Георгиева пред БНР: Една от тенденциите при избор на дестинация е наличието на културни забележителности

07 април 2017

Интервю на заместник-министъра на туризма Ирена Георгиева, предаването „Преди всички“, БНР - 06.04.2017 г.

открива голямото международно туристическо изложение „Културен туризъм”. Една от силните страни на България, като дестинация за този вид туристическо наслаждение, е, че страната ни не е нова и непозната за чужденците, а от друга страна все още не е толкова експлоатирана, както широко известните дестинации в Европа. Това е мнението на зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева. За тенденциите какъв туризъм предпочитат европейците и българите и как показваме културното си наследство пред света с нея разговаря Мила Младенова.

Ирена Георгиева: Шест тенденции за 2016 г. в това как се избират дестинациите, една от които е, че изборът на дестинация се определя основно от наличието на културни забележителности. Друга тенденция, която се откроява е специалните оферти. Но всъщност, и двете тенденции биха могли много добре да се съчетаят като мотив за пътуване. Според това изследване на TripBarometer, за 2016 г., все още нямаме резултати за 2017, 47% от пътуващите казват, че са посетили дадена дестинация заради културата и хората там. Разбира се, посещението на културно-исторически забележителности са част от този мотив за посещение на дадена дестинация. Въпросът с нагласите на туристите в България, т. е. на българските туристи, по данните на Евробарометър за 2016 г., културата, като мотив за предприемане на пътуване, е била посочена сред 10% от анкетираните в България. Но всъщност, културно-историческият туризъм, аз бих посочила ролята му на първо място като цел на пътуване, която много добре допълва останалите видове туризъм.

Репортер: Как се разви продуктът на България през последните години?

Ирена Георгиева: Тенденцията е към все по-богато представяне на културно-историческите забележителности на страната ни и разгръщането на портфолиото, така да го наречем, на културния туризъм. Промяната в политиката на държавата е в това, че фокусираме на онези културни и исторически забележителности, с които България може да бъде известна, както пред европейските туристи, така и пред целия свят, защото фактите и обективните предпоставки са еднозначни: на трето място в Европа по брой на културно-исторически артефакти след класическите, съответно Италия и Гърция. Съответно, под културен туризъм, ако разширим понятието, а не говорим само за културно-исторически, също има какво да покажем на своите чуждестранни посетители. Да не говорим, че пак в сферата на културния туризъм има много по-малко известни места в нашата страна, които пък биха били интересни и за българите, като туристи. И в тази насока работата ни по ЕДЕН дестинациите в България по този проект също е красноречив, като възможност да се развие този вид туризъм.

Репортер: Предстоящото събитие „Пловдив – Европейска столица на културата” през 2019 г. как очаквате, че ще се отрази на популярността на България?

Ирена Георгиева: Считам, че това ще има много мощно и много благотворно влияние върху интереса на туристите не само от Европа, но и от целия свят и то не само към Пловдив, а и към цялата ни страна. Данните, между впрочем, как Пловдив работи за това да става все по-популярен през годините, които доближават 2019 г., например ръстът на нощувките в града за миналата година е 30%, а в посещенията на музеите е с 33% спрямо предходната година. Резултатите от гледна точка и на приходите в сферата на туризма също бележат ръст. И смятам, че осъществяването на такива събития имат мощно мобилизиращо въздействие през годините преди това, което би имало значение не само за 2019, но и за годините преди и след този времеви период.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon