Николина Ангелкова: Основният ни фокус е да направим България разпознаваема дестинация

30 декември 2014

Репортер: Министърът на туризма Николина Ангелкова с реалистичен поглед към предстоящата година.

Николина Ангелкова: За съжаление в туризма ни очаква трудна година. Необходимо е ние да адресираме всички предизвикателства както, от една страна, свързани с тенденциите за спад на руски туристи, които са един от основните ни пазари, така и, от друга страна, с всички други предизвикателства, включително и фокусирано да рекламираме и да компенсираме с други пазари и страни, от които има заявен интерес за почивка в нашата държава - като например Турция, Гърция, Сърбия, Македония, Великобритания, Германия, от Израел има много голям интерес. Така че сме предприели всякакви стъпки, включително и за облекчаване на визовия режим. С Турция работим и в посока допълнително облекчаване на визовия режим, с Русия също, с Китай и други държави.

Репортер: Приоритетите в работата на министерството бяха очертани съвместно с бранша.

Николина Ангелкова: Те са свързани с общия ни дългосрочен приоритет – превръщането на България в разпознаваема целогодишна туристическа дестинация. За да осъществим този приоритет, фокусирано за 2015 г., сме стартирали вече работа по комуникационния план и най-вече рекламирането на нашата страна, но така, че да обърнем тенденциите. Т.е. още от зимата да започнем да рекламираме лятото и да бъдем представени адекватно на абсолютно всички информационни борси. Да се фокусираме върху организирането на големи събития и в нашата страна. Едно такова събитие ще бъде годишна среща за първи път на министрите на туризма. Организираме го съвместно с ЕК, заедно с г-жа Корина Крецу, комисар по регионална политика. Така че основният ни фокус ще бъде да направим България разпознаваема. Да започнат да я свързват с нашата култура и история, която имаме и с която трябва много да се гордеем. И тук другият ни основен фокус е начертаването на основни туристически и културно-исторически маршрути, които целево да промотираме. Друг важен фокус е работата по националния фонд за туристическа инфраструктура и туристически атракции, който имаме амбицията да стратира в края на 2015–началото на 2016 г. Също изясняването на правния статут на националните курорти – както летни, така и зимни. Законодателството е също основен приоритет. Януари месец вече ще имаме две наредби за единната система за туристическа информация и наредбата за информационното обезпечаване и обезопасяването на ски пистите и за ски патрулите. Работим по наредбата за категоризацията на обектите, както и по наредбата за квалификацията на ски учителите и екскурзоводите. Имаме изключително много работа по законодателството, която е на първо място, за да можем да имаме детайлно регулиране на сектора.

Репортер: Новата дирекция "Програми и проекти" в министерството ще даде възможност за по-ефективно използване на европейското финансиране в туризма. А след като в началото на януари бъде създадена дирекция за анализи и статистики в туризма, ще има по-голяма конкретика относно прогнозните числа в сектора.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon