Министърът на туризма Николина Ангелкова: Туристическа полиция за нарушения на плажа

30 май 2017

Интервю на министър Николина Ангелкова за в. "Телеграф" - 29.05.2017 г.

Министър Ангелкова, какви са вашите приоритети за втория ви мандат като министър на туризма?

Моите приоритети са насочени в няколко направления, като едно от тях е свързано със законодателството, защото то дава основата на всички промени и реформи, които искаме да направим в сектора. Вторият ни приоритет е маркетингът и рекламата на страната и в частност превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация. Още със стъпването ми в длъжност направихме два съвета към министъра на туризма, като единият е Съвет по законодателството в туризма, а другият е Съвет по маркетинг и реклама. Очаквам до десет дни да бъдат попълнени членовете и съответно да обявим тяхното първо заседание. Във връзка с промените в законодателството най-важната реформа е в Закона за туризма. Това, което смятам да направя, е да удължа общественото обсъждане на законопроекта, който публикувахме в края на мандата на кабинета "Борисов 2" до края на септември, за да може до декември на 2017 г. да приключи общественото обсъждане и документът да бъде внесен за одобрение в Министерския съвет и след това в Народното събрание.
 

Какви са основните промени в закона?

Основният акцент, който поставяме, е да се намали административната тежест в бизнеса, което е сред основните приоритети на политическа партия ГЕРБ в предизборната кампания. В тази посока съм предложила да се обмисли премахването на прекатегоризацията на хотелите и заведенията за обществено хранене, засилване на контрола и въвеждане на специална регулация, свързана с отнемане на звезди Считам, че хотелиерите и ресторантьорите, които работят и спазват закона, трябва да бъдат облекчени, а не на всеки 5 години да подготвят огромен обем документи. Обмисляме и допълнително облекчение - част от документите, които се изискват от бизнеса, да бъдат набавяни по служебен път от екипа на Министерството на туризма. Идеята е премахването на това периодично регулиране да не доведе до снижаване на качеството, а, напротив, от една страна, да се изисква саморегулация от бизнеса, а, от друга, чрез завишения контрол Министерството на туризма ще следи как се спазват изискванията към закона.

Работим и за създаването на туристически инспекторат към министъра на туризма, чиято основна дейност ще е свързана именно с контролиране на качеството на туристическия продукт и за спазване на всички задължения, които всеки един хотелиер, ресторантьор, туроператор и всички в сферата на туризма трябва да изпълняват.

Основен приоритет в работата на ведомството е да бъде регулиран статутът на националните курорти. С цел да има ясни правила за това как ще се изгражда и стопанисва инфраструктурата, благоустройството, архитектурната визия, градоустройствените параметри, както и всичко, свързано с поставянето временни обекти. По този начин ще имаме един различен облик на територията на националните курорти, който да се спазва, защото именно те са имиджът на българския туризъм и е много важно да бъдат създадени правила за тяхното функциониране.
 

Ще има ли промяна в условията за къмпингуването?

Основен акцент е въвеждането на правила за къмпингуването. Работната група, която беше създадена в предишния кабинет, също ще рестартира своята дейност, за да може да се потвърди взетото решение при предишното обсъждане, свързано с това какво трябва да бъде възприемано като къмпингуване, къде може да се осъществява къмпингуване, режимите, свързани с изграждането на места за къмпинг, и други. В този смисъл трябва да има и промени в Закона за устройство на територията, за да може да се създадат по-ясни правила, свързани с изграждането на къмпинги.

Друг основен приоритет в работата ми е развитието на планинския туризъм. Крайно време е да се намери балансът между околната среда и развитието на туризма, защото те са взаимосвързани. Трябва да се стартира изграждането на лифтове, влекове, като с тях да се осигури целогодишен достъп до планините, защото потенциалът, който имаме за развитие на планински туризъм целогодишно, е огромен, но за съжаление неизползваем. Причината е, че достъпът до планините е изключително труден заради липса на такива съоръжения. Освен това самите лифтове и влекове са едни от най-зелените видове транспорт. Вярвам, че отново при обсъждането на регулациите, ще се намери балансът от всички заинтересувани страни. Освен това ще поставим акцент и върху доброволния сертификат за качество, особено по отношение на висококатегорийните хотели. Има изключително много теми, които са обхванати в Закона за туризма и които трябва заедно с представителите на бранша да изчистим.
 

Другият закон, по който работихте, е Законът за устройство на Черноморието, основното в него е категоризацията на плажовете, ще има ли такава?

Работата по него стартира миналата година. Необходимо е групиране на плажовете според индивидуалните им характеристики, за да може за всяка ивица да има различна методика за определяне на минималното концесионно възнаграждение. Също така трябва да се вземат предвид и разходите, които се правят за поддържането му. Целта е това да доведе до по-добра услуга, от една страна, и съответно намаляване на цените на плажните принадлежности, от друга страна. Значително много работа ни чака в областта на законодателството. За мен е важно да потвърдим, че промените, които правим, са балансирани. Те са подкрепени от всички работещи в тази сфера. Очаквам до десет дни да качим отново законопроекта за обществено обсъждане. Надявам се през есента той да бъде внесен за одобрение от правителството и да се приеме от Народното събрание преди началото на следващия летен сезон.
 

Поехте отново министерството от служебен министър на туризма, какво според вас не е свършено от предишното ръководство?

Това, което силно ме притесни, когато встъпих отново в министерството, е фактът, че не са предприети доста действия. От една страна, няма нито една подготвена процедура, свързана с маркетинга и рекламата на страната ни, а бюджетът на министерството до месец май е изпълнен едва на 5 процента, което поставя в доста трудна ситуация настоящия екип на ведомството. Причината е, че парите на министерството се харчат по правила, а именно чрез обществени поръчки, което изисква време. За това сме се фокусирали в действия за финализиране на всичко, което е заложено в националната програма за туристическа реклама. От друга страна, има изключително бездействие по отношение на плажовете. В момента има посещаеми плажове, които са обявени за неохраняеми.
 

Понеже споменахте за плажове, които ще останат без стопани, имате ли вече яснота колко ивици ще са без охрана през лятото?

Към този момента неохраняемите плажове съгласно заповед на министъра на туризма, издадена до 31 март 2017 г, са 103 и още 3, които са за природосъобразен туризъм и по закон няма как да се отдават на концесия. Предстои до 10 дни да актуализирам тази заповед и се надявам бройката да се намали с още 10 и така да останат 93 неохраняеми плажа. През летния сезон ще продължим да следим плажовете, които са отдадени под наем или на концесия, за това дали се спазват изискванията за стопанисването им. Предвиждаме да има мобилни екипи по цялото Черноморие, които да следят за нарушения, ще бъдат правени всякакви изненадващи проверки. Няма да допуснем в никакъв случай нарушения на закона.
 

Какво се случи с плажовете в Слънчев бряг и Несебър, където бяха прекратени договорите за концесия заради системни нарушения?

За съжаление изземването на "Слънчев бряг-север" бе изключително забавено. Това беше едно от първите действия, които предприех още с встъпването ми в длъжност на 4 май. Стартирахме процедурата за доброволно предаване и на 5 май плажът бе преден на новите наематели. Съгласно изискванията в договора за наем, който бе подписан през втория мандат на кабинета "Борисов 2", новият наемател е длъжен да премахне преместваемите обекти, които надхвърлят квадратурата съобразно одобрената от мен схема за тяхното поставяне. Затова и благодарение на отговорното поведение и спазването на задълженията на новия наемател действията по премахването им незабавно бяха стартирани, независимо от късното предаване на плажа поради бездействие на служебния кабинет.

Двата плажа бяха предадени доброволно на държавата, като съответно контролните институции предприеха дейности, свързани с премахване на незаконните постройки върху тях. На "Слънчев бряг-север" бяха премахнати обекти с обща квадратура от 1500 квадрата, а на "Несебър-юг" беше премахнат корабът "Капитан Кук". Ще продължим да работим по този начин, безкомпромисно и с непрекъснати проверки, както и ще реагираме на всеки подаден сигнал за незаконни обекти върху морските плажове.

Съществуването на Министерство на туризма допринесе ли за подобряване на качеството на предлаганите продукти?

Оценката, която се поставя, е от туристите и от тези, които посещават нашата страна. Миналата година имаме 8,2 млн. чужди туристи, като това е абсолютен рекорд, тъй като броят на чужденците е по-голям от населението на държавата. Това показва, че съществуването на Министерството на туризма има ефект върху услугата и че стъпките, които сме поели, са в правилна посока. Разбира се, има още много работа. За това министерството работи в тази посока и обсъжда всяко едно начинание с бизнеса.

***

• Родена е на 30 ноември 1979 г.

• През 2010 г. завършва програма за ръководни кадри "Развитие на лидерски умения" в Harvard Business School Бостън, САЩ, магистър по право от УНСС

• През 2010-2011 г. е ръководител на звено "Контрол, комуникация и координация" към министъра на регионалното развитие и благоустройството

• През 2011 г. е член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура"

• До 2013 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор европейски въпроси

• През 2014 г. е избрана за един от 214-те млади световни лидери

• Служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното правителство на проф. Георги Близнашки

• Министър на туризма от 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г.

• Избрана за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-ото народно събрание

• Избрана отново за министър на туризма на 4 май 2017 г. от 44-ото народно събрание

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon