Министърът на туризма Николина Ангелкова съобщи в интервю за БТА, че очакванията на страната са нивата на зимния туризъм да се запазят от миналата година и да се надградят постигнатите резултати.

24 октомври 2016

Министърът на туризма Николина Ангелкова съобщи в интервю за БТА, че очакванията на страната са нивата на зимния туризъм да се запазят от миналата година и да се надградят постигнатите резултати.

За миналата зима, през периода декември 2015-март 2016 г., България е посрещнала над 1,2 млн. чуждестранни граждани, като ръстът спрямо същия период на предходната е от 4,5 на сто, отбеляза министър Ангелкова. По данни от БНБ приходите от международен туризъм за периода декември 2015 г. - март 2016 г. надхвърлят 827 млн. лв. Ръстът спрямо същия период на миналата зима е близо 5 на сто. Реализирани са ръстове на редица важни за страната пазари: Македония - 23 на сто, Турция - над 13 на сто, Сърбия - 17 на сто, Великобритания - 7 на сто, Израел - 19 на сто, Чехия - 39 на сто, Унгария - 34 на сто.

Министърът на туризма съобщи, че по индикации от бранша продажбите за зимния сезон се движат с добри темпове и има ръст на интереса от Румъния и Молдова. По предварителни данни от планираната зимна програма на летище Пловдив вече е заявен интерес към дестинация България от страни като Израел, Ирландия, Русия и Великобритания.

Националния съвет по туризъм ще заседава в края на месеца в Пловдив, като за участие са поканени както представители на зимните ни курорти, така и на всички контролни органи, информира министър Ангелкова.

Тя отбеляза, че за последните две десетилетия в България са направени 18 млрд. евро инвестиции в туризма, а във висшите учебни заведения с акредитирана специалност туризъм са подготвени около 12 хиляди специалисти. С други думи - търсенето значително изпреварва предлагането на пазара на труда, коментира министърът на туризма. Тя изрази надежда с приетите промени в Закона за трудовата миграция и Правилника за неговото прилагане да се облекчи процедурата за наемане на сезонни работници с разрешения за работа до 90 дни, както и да има положителни резултати още през следващия активен сезон.

По отношение на развитието на ски курортите министър Ангелкова напомни фактите - в страната ни има общо 32 ски зони и 110 лифта. В тези ски зони се включват и много малки места за каране, като само в някои от тях има повече от 4 лифта и по-голяма концентрация на дейности. Това ни прави слабо конкурентни на европейския и световния пазар, отбеляза министърът и подчерта, че потенциалът на страната е много по-голям, като визира - Паничище, Ком, Узана, Добринище и други. Затова и винаги съм подкрепяла развитието и налагането на България като атрактивна зимна дестинация, може би една от най-добрите в Югоизточна Европа, заяви още министърът. Тя посочи, че е обща отговорността да намерим най-добрия начин за тяхното развитие, защото зад това стоят нови работни места и повишаване на приходите за местното население.

Министър Ангелкова съобщи, че все още се работи по новата методология за оценка по новия конкурс за туристическо лого на България. Надявахме се, че ще успеем да се справим по-бързо, но има някои спорни моменти, за които е нужно време, допълни тя.

Мисля, че е по-важно да се съсредоточим и да работим по конкретни мерки за насърчаване на българския туризъм, каза министър Ангелкова в отговор на въпрос за възможностите за ваучерна почивка на българи. Тя изтъкна, че за първите осем месеца на годината над 2 млн. българи са почивали в страната, което е 11 на сто ръст.

 

Следва пълният текст на интервюто:

Министър Ангелкова, какви са към момента данните за записванията на чуждестранни и български туристи за почивка в зимните ни курорти? Моля да ги съпоставите с данни към същия период на миналата година. Какви са тенденциите за интерес от традиционните ни пазари и дали ще има нови? Какви са очакванията на зимните ни курорти?

Николина Ангелкова: Все още е рано да се говори с конкретни цифри за зимния сезон. Индикациите от бранша са, че засега се движат с добри темпове продажбите и има ръст на интереса от Румъния и Молдова. Традиционно сме атрактивна дестинация за зимен туризъм и за другите ни съседни държави, като посрещаме голям брой туристи от Гърция и Турция. По предварителни данни от планираната Зимна програма на летище Пловдив вече е заявен интерес към дестинация България от страни като Израел, Ирландия, Русия и Великобритания.

Като цяло очакванията ни са да се запазят нивата от миналата година и да се надградят постигнатите резултати. Тук е мястото да отбележа, че последните два зимни сезона бяха много успешни за нашия туризъм. Само за миналата зима, през периода декември 2015 г. - март 2016 г., посрещнахме над 1,2 млн. чуждестранни граждани, като ръстът спрямо същия период на предходната година беше 4,5 на сто. Броят на посещенията с цел почивка и ваканция беше близо 661 хил., а увеличението - около 19 на сто. Реализирахме ръстове на редица важни за нас пазари: Македония - 23 на сто, Турция - над 13 на сто, Сърбия - 17 на сто, Великобритания - 7 на сто, Израел - 19 на сто, Чехия - 39 на сто, Унгария - 34 на сто и др.

По данни от БНБ приходите от международен туризъм за периода декември 2015 г. - март 2016 г. надхвърлят 827 млн. лв. Ръстът спрямо същия период на миналата зима е близо 5 на сто. Затова казвам, че ако успеем да надградим тези резултати, това ще е много добър резултат за българския туризъм. Сега е важно да вземем нужните мерки и да се подготвим за настъпващия активен сезон. Затова съм инициирала заседание на Националния съвет по туризъм, което ще се проведе в края на месеца в Пловдив. Там сме поканили както представители на зимните ни курорти, така и на всички контролни органи. Целта ни е заедно да набележим мерки и цели, за да имаме наистина успешен и безпроблемен зимен сезон.

Очаква ли се дефицит от кадри в зимните курорти и от кои професии?

Николина Ангелкова: Един от най-големите проблеми в сектора, независимо дали говорим за морски, зимен или специализиран туризъм е липсата на достатъчен брой подготвени кадри. Той е свързан и с бурното развитие, което секторът има през годините - за последните две десетилетия в България са направени 18 млрд. евро инвестиции в туризма, а във висшите учебни заведения с акредитирана специалност туризъм са подготвени около 12 хил. специалисти. С други думи търсенето значително изпреварва предлагането на пазара на труда. Затова и още от създаването на самостоятелно Министерство на туризма предприемаме мерки в тази посока.

Важна стъпка беше създаването на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма като консултативен орган към министъра на туризма. В него са обединени представители на всички ангажирани институции и на бизнеса. Оказва се, че всички институции, а и браншът, са работили самостоятелно за решаване на този проблем. Липсвал е обаче достатъчно добър диалог и координиране на тези усилия. Това е и нашата цел - да централизираме процеса и заедно - бизнес, образование и изпълнителна власт, да набележим най-добрите и дългосрочни мерки, от които секторът има нужда.

Осъзнаваме обаче, че са нужни и краткосрочни мерки, които веднага да се отразят на сектора. Затова бизнесът настояваше да се създадат по-облекчени условия за наемане на работници от трети страни през активните туристически сезони. Затова съм много благодарна на министър Русинова и нейния екип, които много бързо реагираха на тези искания и разработиха необходимата нормативна уредба. Приети бяха промени в Закона за трудовата миграция и Правилник за неговото прилагане, с които се облекчи процедурата за наемане на сезонни работници с разрешения за работа до 90 дни. Надявам се тези промени да дадат положителни резултати още през следващия активен сезон.

Представители на туристическия бранш през октомври миналата година настояваха за възраждане на Витоша като национален курорт и втори кабинков лифт в Банско? Какви са възможностите от гледна точка на държавата и какъв е интересът на бизнеса към това?

Николина Ангелкова: Фактите са следните - в страната ни има общо 32 ски зони и 110 лифта. В тези ски зони се включват и много малки места за каране, като само в някои от тях има повече от 4 лифта и по-голяма концентрация на дейности. Това ни прави много слабо конкурентни на европейския и световния пазар. Същевременно потенциалът ни е много по-голям. Затова и винаги съм подкрепяла развитието и налагането на България като атрактивна зимна дестинация, може би една от най-добрите в Югоизточна Европа.

Това, обаче, което не приемам е тази тема да се повдига кампанийно преди всеки зимен сезон и да се затваря с неговото приключване. Считам, че това е приоритетен въпрос, по който трябва сериозно и последователно да се работи. Затова създадохме работна група, в която поканихме всички ангажирани в процеса - зимните курорти, кметовете на населени места, екологични организации и др. Оказа се, че е възможно тези хора да седнат на една маса и да си говорят. Ясно е, че е необходим компромис и от двете страни и при желание той може да бъде намерен. Защото тук не става дума за Витоша или Банско, а за развитието на ски туризма в България. Защото ние имаме и много други места с потенциал - Паничище, Ком, Узана, Добринище и други. Обща е отговорността ни да намерим най-добрия начин за тяхното развитие, защото зад това стоят нови работни места и повишаване на приходите за местното население.

Дискутирали ли сте с финансовия министър исканията на бизнеса по въпроса за облагането с ДДС на зимния туристически продукт?

Николина Ангелкова: Работната група, за която споменах има една основна задача - да набележи и предложи мерки за насърчаване развитието на зимния туризъм. Затова се обсъжда всичко, което ще доведе до нов тласък в тази посока. От бизнеса и експертите например, получихме много и конкретни предложения как да се развиват зимните ни курорти по Закона за туризма, с чиято помощ разчитаме да бъдат преодолени проблеми, натрупани за дълъг период от време.

Финализирана ли е новата методология за оценка по новия конкурс за туристическо лого на България, ясни ли са датите за подаване на предложения?

Николина Ангелкова: Все още се работи по нея. Надявахме се, че ще успеем да се справим по-бързо, но има някои спорни моменти, за които е нужно време. Извлекли сме и нужните поуки от първия конкурс - тогава успяхме да стигнем до финалната права, но широкото жури, което включваше представители на медиите, бранша и експертите, не избра нито една от предложените визии. Затова сега искаме да обсъдим всички детайли и да проведем успешен конкурс с най-важното - добър краен резултат.

Във връзка с предстоящата подготовка на новия държавен бюджет дали може да стане актуална темата за почивка чрез ваучери?

Николина Ангелкова: Предложението на някои представители на бизнеса в тази посока се дискутираше в публичното пространство, но породи множество въпроси. Дали по този начин не се ограничава свободата на хората къде да почиват, кой и как да дава тези ваучери и т.н. Мисля, че е по-важно да се съсредоточим и да работим по конкретни мерки за насърчаване на българския туризъм. Важно е и да се продължи работата за повишаване качеството на туристическия продукт.

Разбира се, трябва да се популяризират възможностите за туризъм, които страната ни може да предложи пред самите българи. Нещо, по което работим последователно от създаването на самостоятелно министерство досега. Успяхме да реализираме един много забавен европейски проект за популяризиране на 50-те малко познати обекти; заедно с представители на дипломатическите мисии в България реализирахме две кампании насочени към българския пазар; инициирахме и съвместна билборд кампания с българските общини. Резултатите са налице. За първите осем месеца на годината над 2 млн. българи са почивали в страната, което е 11 на сто ръст. Ние ще продължим да работим в тази посока и да провокираме интереса на българите към собствената им държава.

Каква е равносметката за летния сезон и очакванията за 2017 г.?

Николина Ангелкова: Изпращаме наистина силен сезон. Все още не са публикувани официалните данни на НСИ за месец септември, но нашите прогнози са, че с тях ще отчетем, че около 8 млн. българи и чужденци са почивали в страната в периода април - септември. Цифри, които нямат аналог. Сега е важно да запазим тези резултати и през следващата година и по възможност да ги надградим.

Затова вече работим за летен сезон 2017 г. Вече имах и срещи с ръководството на някои от най-големите туроператори, като Томас Кук и Туи, които прогнозират увеличение от около 30 на сто за следващата година за техните програми. Това е безпрецедентен обем и рекорд, откакто работят на нашия пазар, което означава, че ставаме все по-конкурентни и търсени на международния туристически пазар. Важно е обаче браншът да инвестира за подобряване на материалната база и повишаване квалификацията на кадрите, за да запазим тези позиции.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon