Министър Николина Ангелкова: САЩ са готови да споделят опита си в публично-частното партньорство в туризма

30 март 2016

инистърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за Радио "Фокус"

Репортер: Министър Ангелкова, току-що приключи срещата Ви със заместник-подсекретаря по международна търговия. Какво е обобщението Ви, как протече?

Николина Ангелкова: Срещата протече много положително. Ние имаме много добри, приятелски отношения с г-н Хаят. А и все пак знаете, че САЩ са един от нашите най-важни и стратегически партньори. Това, което обсъждахме с него, беше свързано основно с Brand USA и тяхната концепция за промотиране на Съединените американски щати като туристическа дестинация. 

Репортер: Има ли разлика в начина, по който това се прави в САЩ и в България или Европа?

Николина Ангелкова: Има много голяма разлика в начина, по който се прави в България, защото тук залагат основно на принципа на публично-частно партньорство. Това е много важно и би било добре да се използва и у нас и затова за мен представляваше огромен интерес той да сподели основните принципи на работа на Brand USA. Всъщност това, което е много важно, е, че предвид ангажираността на частния бизнес както с управлението, така и финансово, успяват да се привлекат значителни средства за реклама. Примерно, това, което ми направи впечатление, е, че за всеки един долар, който частният бизнес дава, един долар дава и федералното правителство. Освен това, по отношение на маркетинговата стратегия той каза нещо много интересно - тя се съгласува изцяло в Brand USA от бизнеса. Те си изпълняват стратегията и всъщност изцяло от техните усилия зависят резултатите. Г-н Хаят подчерта, че държавата не се меси в управлението на Brand USA, независимо че участва във формирането на борда, но председател на борда на Brand USA например е собственикът на хотелската верига “Мариот”, т.е. частният бизнес. 

Репортер: The Brand USA е организация, чиито членове са едни от най-големите туристически компании. 

Николина Ангелкова: Да, туристически компании, хотелиери, изобщо най-висши представители на туристическия бранш. Друго интересно нещо, което липсва у нас като структура, е, че тук има една организация ESTA, която събира таксите и данъците от туризъм. Всъщност този един долар, който частният бизнес дава на Brand USA, идва именно от ESTA. Това означава, че една част от парите, които те събират чрез различни туристически такси и данъци в зависимост от всеки един щат, разбира се, се влага обратно в маркетинга на страната. Би било добре, ако ние въведем подобна практика. Разбира се, това ще стане стъпка по стъпка, но е много важно и една част от туристическия данък, който ние събираме, да се връща за реклама. Това би било най-видимо със стартирането на нашата система ЕСТИ - свързване на регистрите на НАП и МВР като онлайн платформа в реално време по защитени канали. Това съотвено ще доведе до изсветляване, увеличаване на приходите, ще ни даде наистина основание голяма част от парите, които се събират от туризъм, да се влагат обратно в туризма като реклама. Това, което правят тук и очевидно работи. Вярно е и че Съединените щати очевидно са голяма държава. Те са на второ място в света като най-посещавана туристическа дестинация след Франция. Цифрите, които г-н Хаят сподели с нас, а и вчера имахме среща с изпълнителния директор на Brand USA, показват, че макар и отскоро, защото тази концепция работи от 2010 година, тя е ефективна. 

Репортер: В България има ли елемент на обединение на компаниите?

Николина Ангелкова: Не, няма към момента и една от нашите основни задачи е да поставим на дискусия, ние вече сме го направили с проекта на Закона за туризма, възможно обединение на бранша, поне в сектори. Защото в момента има регистирани повече от 208 туристически организации, асоциации в националния туристически регистър като такива, които имат национално представителство. Това само по себе си изключва публично-частното партньорство, защото е трудно да се намери частно-правният субект, който да обединява и да представлява интересите на туристическия бранш така, както това е в САЩ. 

Репортер: А какви са настроенията в българския туристически бранш за такова публично-частно партньорство?

Николина Ангелкова: Публично-частно партньорство не сме обсъждали пряко. Ние по-скоро сме обсъждали възможността за обединение на бранша, за да можем да създадем устойчива платформа за публично-частно партньорство. Мненията за обединението са различни и ние продължаваме да дискутираме темата, но това няма да продължи безкрайно, защото в крайна сметка трябва да вземем решение. Трябва да видим кой е най-добрият вариант, който балансира интересите на всички, а същевременно ще създаде солидна основа за публично-частно партньорство. Получавали сме различни предложения от бранша и искане една част от парите, които се разходват в туризма да отиват за реклама. Това е много добре, но всички ние трябва да сме наясно, че за да получиш, трябва да дадеш, т.е. браншът трябва да участва пряко в този процес. Това, което тук в Съединените щати са го разбрали и са го реализирали. Имаме изцяло подкрепата на премиера. Неслучайно именно в това правителство е създадено отделно министерство на туризма. Това също беше подчертано от г-н Хаят като важно, защото, за да могат тук да реализират инициативата Brand USA и за да се приеме специален закон за туризма и пътуванията в САЩ, е била необходима подкрепата на президента Обама. През 2010 година той подписва този закон за туризма и пътуванията в САЩ. Така че ние политическата подкрепа я имаме. Много важно е в бранша да се стигне до разбирането, че публично-частното партньорство би подпомогнало рекламата на страната, обединяването на усилията. Разбрахме се с г-н Хаят да ни изпарти още по-детайлна информация както за финансирането на The Brand USA, така и изобщо за функционирането му в рамките на тези шест години до момента. Ако е необходимо, ще организираме заедно съвместни кръгли маси в България, така че да се опитаме да обясним максимално как функционира. И, разбира се, ако това е приложимо за нашата действителност, да се опитаме да го направим, защото аз смятам, че това е един работещ модел. 

Репортер: С други думи, можем да очакваме сътрудничество от САЩ за въвеждането на такъв вид концепция?

Николина Ангелкова: Можем да очакваме такова сътрудничество. Това беше основната тема на нашия разговор. Разбрахме се да обсъдим детайлите. Как може това практически да се случи? Дали с подписване на споразумение за сътрудничество с Brand USA? Дали без споразумение просто да стартираме организирането на кръгли маси, защото в крайна сметка е важно какво на практика ще реализираме. Важно е как на практика се изпълнява един подписан документ. 

Репортер: Споменахте, че разработвате платформа, в която да участват български граждани, живеещи по света. Дали може да разкриете повече подробности за тази инициатива?

Николина Ангелкова: Това се роди като идея още миналата година при срещи с българската общност в различни страни. Идеята е да създадем нещо като интранет портал към сайта на министерството, в който всеки от живеещите в чужбина българи да има възможност за пряка връзка с министерството, да следи инициативите и да участва в тях, така че ние максимално да подобрим качеството на продукта, който предлагаме, да направим по-популярна нашата страна навън и да имаме обратна връзка за това, дали сме на прав път. В момента разработваме самия софтуерен продукт. Работим и по друга идея, свързана с тази онлайн платформа и си признавам, че това го заимстваме от практиката на други държави. Те са въвели една своеобразна фигура, която се нарича “Посланик на туризма”. В момента изчистваме концепцията на база на опита на тези страни, така че да намерим обективните критерии, според които да може тези, особено наши сънародници, живеещи в чужбина, и тези, които са в България и са известни личности и искат да подпомогнат имиджа на страната да бъде по-разпознаваем и по-добър, да могат да получат едно такова призвание. Разбира се, това няма да важи само за българи, но и за чужденци.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon