Доц. Стела Балтова: Френските туристи се завръщат към България през лятото

20 март 2017

Разговор с доц. Стела Балтова, служебен министър на туризма

БНР, Програма „Хоризонт“, предаване „Преди всички“ - 20.03.2017

Тема: Резултатите от зимния сезон; Очакванията за летния сезон
 

Водещ: В студиото с мен вече е колегата Мила Младенова. Заедно с нея в следващите минути ще питаме за предстоящия летен сезон, за резултатите от зимния, за рекламата на страната ни като целогодишна туристическа дестинация и за ключовите ниши, които България да развие в бъдеще. Отговорите очакваме от служебния министър на туризма Доц. Стела Балтова. Добро утро, Доц. Балтова!

Доц. Стела Балтова: Добро утро!

Репортер: Добро утро! Г-жо Балтова, вече съобщихте, че резултатите от все още продължаващия зимен сезон са много добри. На какво се дължат те?

Доц. Стела Балтова: Здравейте! На първо място... Зимният сезон все още продължава, разбира се. На първо място, резултатите се дължат на това, че имаме един добър, привлекателен туристически продукт. Резултатите наистина са добри, обнадеждаващи. Същото се отнася и за приходите. Има ръстове за месец януари, за декември. Очаква се същото да има и за месец февруари. По-доброто и по-интересното също така е да се каже, че тази година имаше и много добри световни състезания по сноуборд през началото на месец февруари. Имахме благоприятна климатична, по-скоро природна... и достатъчно сняг на нашите писти, които бяха в много добро състояние, много добре поддържани, така че туроператорите предлагаха наистина един привлекателен и продължават да предлагат един привлекателен туристически продукт не само за българските туристи, но така и също за чуждестранните.

Репортер: Имаше ли рекламации?

Доц. Стела Балтова: Към момента при нас няма сериозни рекламации постъпили.

Репортер: Данъчните проверки...

Доц. Стела Балтова: Така че можем да очакваме... Да? Моля?

Репортер: Продължете мисълта си.

Доц. Стела Балтова: Така че можем да очакваме в заключение в действителност да бъде един много добър сезон.

Репортер: Данъчните проверки в курортите дадоха ли резултат за изсветляване на сектора? Те започнаха първо по морето.

Доц. Стела Балтова: Като цяло, проверките са в компетентността на контролния орган по закона за туризма. Това е Комисията за защита на потребителите. Проведохме заседание на Националния съвет по туризъм и представителите на Комисията информираха, че подготвят дейността си. Освен че непрекъснато провеждат такава за през зимния сезон, вече са готови и с графика си за летния. Освен това, представителят пък на Националната агенция по приходи сподели, че проверките на НАП са провеждани регулярно и ще продължат и през настоящия летен сезон.

Репортер: Наскоро се проведоха едни от най-големите туристически борси в началото на тази година. Най-големите са в Берлин и в Русия. С какви резултати се върнахте оттам? България участва и на по-малки такива – в Мадрид, в Будапеща.

Доц. Стела Балтова: Така е, така е. Успешно е участието към момента, като цяло, на страната, най-вече, разбира се, на българския бизнес. От началото на годината до края на месец април България е взела и ще вземе участие общо в 28 изложения. Представяме се като целогодишна туристическа дестинация, така както е залегнало в маркетинговата програма на България в областта на туризма. Резултатите са повече от интересни, обнадеждаващи. 2016 г. наистина беше изключително успешна за българския туризъм по отношение на ръстовете, които бяха постигнати в областта на приходи и на брой туристи, но аз и при встъпването ми в длъжността казах, че е време ние да говорим, първо, да превърнем туризма като национална кауза и второ, да говорим за качество, за иновативност, за креативност, тъй като съвременният турист, днешният турист 2017 г. не е същият отпреди пет години, опреди две години. Изложенията и на по-малките пазари и на двете големи изложения, поне в които аз участвах ITB, което е най-голямото изложение в света, и това в Москва, на ИнТурМаркет, показаха, че към България има интерес не само традиционно към морските ваканции, но също така и към културно-исторически пътувания, има интерес към семейни почивки. Така например в Германия говорихме, обсъждахме и това, че има и нови дестинации, т. е. Франция ще бъде една от новите дестинации, които ще започнат това лято да се връщат в България. Това ни го съобщи големият туроператор TUI Group – че започва да води туристи от Франция по българското Черноморие след деветгодишно прекъсване. По-интересното е, както казах, че се търсят не само морски почивки, а се търси възможност за балнео туризъм, т. нар. уелбийнг туризъм, т. е. туризъм, който да подобри еднакво и духовното състояние, едновременно с това и физическото състояние. Данните от менския пазар са изключително интересни. Най-големият туроператор за България Der Turistic, който, освен че до момента отчита много високи ръстове в записването, но за цялата година предвижда ръст от 26%. Доброто е, че рекламациите за страната са под 2%. Същото се отнася за Thomas Kook, който очаква 25 ръст на записванията. Вече Ви казах за TUI, че очакваме с тях... т. е. че те започват да водят френски туристи. По отношение на руския пазар...

Репортер: Вече казахте, че 10% е очакваният ръст.

Доц. Стела Балтова: За руския пазар.

Репортер: Но има ли нови договорености?

Доц. Стела Балтова: Според мен, те ще бъдат толкова. 

Репортер: Има ли нови договорености, които сте постигнали до момента?

Доц. Стела Балтова: По-интересното за руския пазар... Ще кажа и за договореностите, но по-интересното за руския пазар е, че се търсят много детски почивки и то ваканции за деца, при които биха желали да има едновременно и пътувания вътре в страната, освен детски лагер, а също така и да се изучава активно английски език. Бяха също така установени контакти между средни и висши училища, с ректори на университети. Бяха постигнати... беше постигнато с тяхната Асоциация на туроператорите да имаме активно участие на тяхната интернет страница, те да съдействат да се създаде онлайн академия за България, да се създадат, и вече сме в процес, почти сме готови, тази седмица ще ги уточним, уебинари, което, разбира се, е изключително благоприятно. Освен това, най-важният акцент в цялото ни представяне, както и на второто изложение, беше да се акцентира върху работата между регионите. И с изпълнителния директор на Уралската асоциация договорихме точно това.

Водещ: Доц. Балтова...

Доц. Стела Балтова: Да?

Водещ: Ще си позволя да Ви прекъсна, тъй като споменахте образованието, а пък ние знаем, че липсват подходящи и добре подготвени кадри в бранша ни. Това е, защото липсват добрата подготовка и професионално образование или защото хората са зле заплатени?

Доц. Стела Балтова: За съжаление, няма как да не констатираме, че проблемът с недостига на квалифицирани и компетентни кадри в туризма е реален и изключително съществен, изключително съществен на всички нива. Цялостното му решаване изисква много последователни усилия и съвсем логично е, че ще отнеме изключително много време. На този проблем е посветена работата на Междуведомствения съвет на кадрите в туризма, амбициозна задача си е поставил. В България се търсят възможности, някои са намерени вече в известна степен, това да се реши, а именно чрез Правилника за прилагане на закона за трудовата миграция и трудова мобилност. Аз считам, че да, възнагражденията трябва категорично да бъдат подобрени, категорично. Обсъждала съм тези възможности с представители на бизнес, разбира се, и на администрацията, но с представителите на бизнеса и по Южното Черноморие, със Съюза на хотелиерите в Златни пясъци. Мога да кажа, че работим заедно, за да можем да решим този въпрос. Бих желала също да информирам, че в Германия по време на ITB проведох среща с настоящия генерален секретар на Световната организация по туризъм, когото информирах за един единствен проблем в България, а именно този, който е свързан с трудовите ресурси, даже не с кадрите, а с трудовите ресурси, защото, така, на нас ни липсват шофьори на автобуси, които да карат туристите, липсват сервитьори, липсват камериерки и тези хора, за да можем да ги задържим, на нас ни е необходимо да имаме последователна и мотивираща политика. И тук бих желала да споделя, че г-н Рифай ни обърна внимание на следното – че надали... което всъщност аз споделих, той каза, че точно тази е посоката – че надали внасянето на кадри ще реши въпроса.

Репортер: Фактология е, че България изнася тези кадри.

Доц. Стела Балтова: Моля?

Репортер: Подготвените кадри излизат да работят навън, за това алармираха хотелиерите в рамките на туристическата борса „Ваканция и SPA”, която се проведе неотдавна.

Доц. Стела Балтова: Така е, така е. Истината е тази.

Репортер: Тяхното предложение обаче е много хора, които са обучавани по различни програми за квалификация и преквалификация, да са задължени да работят поне известно време в сектора или да връщат парите, които са вложени в обучението му... в обучението им. Как гледате на това, като възможност?

Доц. Стела Балтова: Положително, положително. Подкрепям напълно. Да, подкрепям напълно.

Репортер: Мислите ли да засилите...

Доц. Стела Балтова: Държавата е трудно да, как да кажа, да ги задължи, тъй като бизнесът е частен и няма как да задължим работниците, които частните фирми наемат на работа, да направят това, нали, да работят .Но за сметка на това, като се има предвид, че за тяхното професионално обучение и получаване на професионалната им квалификация са използвани държавни или европейски средства, считам, че трябва да работим в тази посока. Но не е само това достатъчно, а наистина те трябва да бъдат мотивирани. И затова, както Ви казах, по време на срещата ми с г-н Рифай стигнахме до това, че... и той изцяло подкрепи и каза, че ще стои изцяло зад мен, за да можем да формираме нов подход към кадрите. Включително ще разработим система за тяхната мотивация. Създала съм със своя заповед работна група от изключително компетентни, мотивирани експерти в рамките на Министерството на туризма, която вече започна своята работа, имаше две заседания. И в момента, в който ние имаме първото си предложение, ще го обсъдим със Световната организация по туризъм и след това ще разширя работната група с представители на други институции и бизнеса, за да можем в действителност да си създадем такава концепция за третиране на проблема с кадрите в туризма, която да има положителен резултат. Паралелно с това обаче ще продължим...

Репортер: А може би трябва да се засилят и проверките съвместно с Инспекцията по труда...

Доц. Стела Балтова: Моля?

Репортер: ... за да се констатира дали има наличие на нарушения на трудовото законодателство: работа без трудови договори, натоварване извън работното време без заплащане.

Доц. Стела Балтова: Това не е правилно. Това не е правилно и трябва да се използват всички законови ресурси, за да може да се проследява именно, както казахте, чрез проверките с Инспекцията по труда и да се елиминират всички тези лоши практики. Има толкова добри практики в туризма...

Водещ: Доц. Балтова, темата е с продължение. За съжаление, ще Ви прекъснем тук с покана отново да ни гостувате, когато има и повече информация. Очаквано силен летен сезон, но с продължаващия проблем за липсващите кадри. Доц. Стела Балтова, служебен министър на туризма, в „Преди всички”.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon