Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

27 юни 2023

Няма данни за замърсяване на българските териториални води в Черно море, показват последните наблюдения и анализи.

Днес Басейнова дирекция „Черноморски район“ извърши пробонабиране от три пункта във вътрешните морски води пред Дуранкулак, Шабла и Калиакра, разположени на около 1 – 1,5 км от брега. Следят се същите показатели, както в бреговите пунктове (метали, нефтопродукти, радионуклиди, пестициди и други замърсители).

Днес температурата на морската вода по българското крайбрежие достигна 24-25 градуса.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon