Няма данни за замърсяване на българските териториални води в Черно море

22 август 2023

Няма данни за замърсяване на българските териториални води в Черно море.

 

По данни на Басейнова дирекция „Черноморски район“ в ежеседмичният мониторинг на морските води във връзка с инцидента с язовир „Нова Каховка“ към дата 18.08.2023 г., няма негативно влияние върху състоянието на морските води следствие от инцидента с язовир „Нова Каховка“.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon