Проби от 22 пункта в Черно море показват, че няма замърсяване на Черно Море

31 юли 2023

Няма превишения в получените резултати от взетите проби с военния научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ в допълнителните 17 пункта, разположени по цялото крайбрежие на Черно море и в още 5 пункта в териториалното море.

На последните постъпили сателитни изображения не се наблюдава замърсяване в икономическата зона на България.

Резултатите от мониторинга, направен в периода 19 юни – 24 юли 2023 г. в бреговите пунктове и в крайбрежните морски води, не показват превишения на стандартите за качество на околната среда.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon