Няма данни за замърсяване от Украйна в българската акватория на Черно море

21 юли 2023

Последните сателитни изображения не показват замърсяване в икономическа зона на България.

Данните от регулярното изследване на крайбрежните води от бреговите пунктове също показват, че зоните къпане по Българското Черноморие са безопасни.

Температурата на морската вода е 25°-26°.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon