ВХОД В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

01 април 2022

За отчитане и разплащане на предоставените средства по Схема BG-176789478-2022-01 - Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна  се попълва и подава по електронен път уеб базиран Формуляр за кандидатстване чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“ с интернет адрес:  https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Index

Практическо Ръководство за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon