РМС № 239 от 15 АПРИЛ 2022 ГОДИНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАЙНА, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 145 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022