РЕШЕНИЕ № 855 от 30 ноември 2023 година за одобряване на помощ на кандидатите по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в република България, приета с решение № 317 на министерския съвет от 2022