Декларации за месец септември за всички места за настаняване, участващи в Програмата

04 октомври 2022

Във връзка с участието Ви през месец септември в Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, прилагаме линк към Декларация в word формат за попълване и изпращане на е-мейл: support@ukraine.gov.bg 

Приложената Декларация е относно изхранване през месец септември, като местата за настаняване, участващи в Програмата за хуманитарно подпомагане с РМС 317 от 20.05.2022 г. изм. и доп. с РМС № 535 от 29.07.2022 г., изм. и доп. с РМС № 665 от 15.09.2022 г., трябва да я попълнят и изпратят подписана с КЕП (електронен подпис) до 14 октомври (петък) 2022 г. на е-мейл: support@ukraine.gov.bg 

Декларациите са във връзка с диферинцирано отчитане на разходите за изхранване на бенефециентите по Програмата за периода 01.09 - 30.09.2022 г. Информацията е важна и във връзка с подадените по-рано от Вас формуляри.

Моля имайте предвид, че за всеки обект с отделен УИК, трябва да се попълни отделна Декларация, която да се изпрати на support@ukraine.gov.bg
 
Декларацията можете да изтеглите под текста.
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon