Декларации за кандидатите по втората хуманитарна програма за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г., съгласно РМС № 856 от 31.10.2022 г

16 ноември 2022

Уважаеми представители на кандидатите по:

BG-176789478-2022-04  - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

BG-176789478-2022-05 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

BG-176789478-2022-06 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

BG-176789478-2022-07 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

BG-176789478-2022-08 - Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

Във връзка с необходимостта кандидатите по втората хуманитарна програма за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г., съгласно РМС № 856 от 31.10.2022 г. да декларират в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) дали обектът е участвал в Програмата за съответния период с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване, Ви уведомяваме за стартиране на процеса по попълването на необходимата/те декларации.

В прикачен файл към настоящето съобщение, свеждаме до знанието Ви разработена от Министерството на електронното управление Инструкция по отношение попълването и подаването на необходимата/те декларации. В същата, при въпроси са дадени телефони за контакт, на които можете да потърсите съдействие по темата.

Напомняме, че съгласно РМС № 856 от 31.10.2022 г. декларациите за възстановяване на разходи за изхранване по Програмата за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. следва да се подават до 22.11.2022 г. в ССЕВ.

Тези от Вас, които вече са подали горепосочените декларации, но не по указания начин, молим отново да го направят съгласно настоящите инструкции. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon