Архив

10 март 2022

РМС № 147 от 12 март 2022 г. за одобряване на Указания за реда за отчитане и разплащане на предоставената хуманитарна помощ по Програмата за подпомагане на местата за настаняване, вписани в националния туристически регистър

РМС № 147/12 март 2022 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА ЗА ОТЧИТАНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РМС № 147/12 март 2022 г. - УКАЗАНИЯ


РМС №145 от 10 март  2022 г. за одобряване на програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в република българия вследствие на военните действия в Република Украйна

РМС № 145/10 март 2022 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РМС № 145/10 март 2022 г. ПРОГРАМА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ


РМС № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България

РМС № 144/10 март 2022 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РМС № 144/10 март 2022 г. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon