Зам.-министър Ирена Георгиева участва в откриването на събора „Златни ръце български“