Русе става координационен център по проектите в туризма за всички 14 държави от Дунавския регион