Посещение на представители на дипломатическия корпус у нас в Стара Загора