Министерството на туризма съвместно с общините стартират билборд кампания за насърчаване на вътрешния туризъм

29 декември 2015
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon