Кръгла маса „Перспективи пред развитието на винения туризъм. Виното като част от българския туристически продукт“

07 юни 2022

Кръгла маса „Перспективи пред развитието на винения туризъм. Виното като част от българския туристически продукт“, организирана от Министерство на туризма, обсъди актуалните проблеми на винения туризъм.  В кръглата маса участваха министърът на туризма Христо Проданов, Илин Димитров - председател на парламентарната Комисия по туризъм, Ирена Георгиева - заместник-министър на туризма, съветници на министъра на туризма, експерти, представители на Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Българска асоциация на винените професионалисти, Национална лозаро-винарска камара, Институт по лозарство и винарство, които представиха важни инициативи и опит.

Повече по темата може да прочетете на адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/rabotna-grupa-shte...

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon