Конференция „Устойчивост на развитието на туризма и сигурността в Дунавския регион“ в гр. Русе