Изнесено заседание на Националния съвет по туризъм във Велинград