TourEXPO - Лвов, Украйна - 30.10 – 01.11.2019

Международно туристическо изложение „TourEXPO” 2019, 30 октомври – 01 ноември 2019 г. в гр. Лвов, Украйна

Международно туристическо изложение „TourEXPO” 2019 се провежда в рамките на Лвовския международен форум по туризъм и хотелиерство, който съчетава две свързани изложения, а именно Международно изложение „TourEXPO“ и Специализирано изложение „Хотелски и ресторантьорски бизнес".

Едно от най-значимите събития в туристическия бизнес на Западна Украйна, място за срещи между национални и международни туристически организации, мениджъри на ваканционни и почивни бази.

Основната цел на форума е да засили развитието на вътрешния и външния туризъм, да популяризира украинския туристически продукт на международния пазар, да популяризира туристическите възможности и малко известни обекти от Украйна, да демонстрира на широк кръг специалисти последните постижения в сферата на услугите, да създаде платформа за преговори, включително с чуждестранни участници.

В рамките на изложението се организират редица конференции, презентации, семинари, майсторски класове.

Повече информация и условия за участие на изложението може да откриете на http://www.galexpo.com.ua/turexpo/

Лице за контакт:

Олександра Новикова– мениджър на проекта
Тел./факс +38 067 6710445
E-mail: info@galexpo.lviv.ua