Натурално BG - Русе, България - 16.06.2019

Търговско изложение „Натурално BG” 2019 село Мечка, област Русе

Изложението ще се проведе в село Мечка, област Русе на 16.06.2019 г. от 10 часа в комплекс „Седем поколения“.

Целите на търговското изложение са популяризиране на производители от района на Северна България, представяне на техните продукти и услуги, директни разговори и срещи с потенциални клиенти и партньори.

За повече информация и условия за участие: eventplaning2019@gmail.com