Международно туристическо изложение lstanbul Balkan Tourism Bourse Fair - в гр. Истанбул, Турция - 20-22 септември 2023 г.

lstanbul Balkan Tourism Bourse Fair, ще се проведе за първа година  в периода 20-22 септември 2023 г. в гр. Истанбул, Турция в изложбен и конгресен център Lutfi Krrdar lntemational Convention and Exhibition Center.

lstanbul Balkan Tourism Bourse Fair има за цел да подпомогне установяването на силни туристически връзки между Балканите и задълбочаването на отношенията между Турция и други целеви пазари, както и да спомогне за увеличаване на обема на общия туристически поток.

lstanbul Balkan Tourism Bourse Fair ще даде възможност на професионалисти  в туристическия бранш от всички съседни страни от региона, да вземат участие в един форум, който има за цел да създаде нови бизнес възможности, чрез провеждането на професионални B2B срещи, като целта е да се осъществят реални продажби..

 

За контакт:

тел.  +90 212 259 8404

е-mail:  foreignrelations@tursab.org.tr