Международно туристическо изложение “Come to meet the greeks”

07.12.2018

07-09 декември 2018 г. гр. Атина, Гърция

Международно туристическо изложение “Come to meet the greeks” ще се проведе от 07-09 декември 2018 г. в гр. Атина, Гърция. Изложението ще се проведе за 5-ти пореден път като през тази година се очаква да присъстват над 300 изложители и професионалисти от бранша.

Събитието привлича специалисти от туристическия бранш не само от регионите на Гърция, но и представители на международни туристически компании, национални туристически офиси, места за настаняване и много други. Ефективното сътрудничество на организаторите със съответните местни и чуждестранни институции, позволява да се привлекат към събитието максимален брой потенциални партньори.

Допълнителна информация може да получите от:

Leaderexpo – Leadertech

Maria Benia, Marketing Manager

3, Vas. Georgiou str., 15122 Marousi – Athens

Tel. +30-210-6141164

E-mail: marketing@leaderexpo.gr