Резерватът Червената стена влиза в програма на ЮНЕСКО

05 април 2017

Резерватът „Червената стена” става част от световната мрежа на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”. Това бе съобщено от пресцентъра на Община Асеновград. Кметът д-р Емил Караиванов каза, че е функционирането на биосферния парк се основава на сътрудничество между всички заинтересовани страни – местните жители, местните власти, неправителствените организации, природозащитните сдружения, научните институции и др., което следва да осигури хармония между човека и природата.”

В срещата участваха Цветелина Иванова, експерт в Министерството на околната среда и водите, представители на РИОСВ – Пловдив, ОД „Земеделие” – Пловдив, организации с нестопанска цел, представители на Университета по хранителни технологии – Пловдив, на местния бизнес, планинският водач и фотограф към National Geographic – България, Иво Данчев и др.

Председателят на Националния комитет на ЮНЕСКО за България Владимир Владимиров запозна присъстващите с ползите от присъединяването на резерват „Червената стена” към програмата „Човекът и биосферата”. Той подчерта, че като част от такава световна мрежа това ще донесе престиж, международно признание на обекта, по-лесна международна обмяна на знания и опит в сферата. В заключение присъстващите се обединиха около тезата на кмета на Асеновград д-р Караиванов, че в името на бъдещите поколения трябва да се спазва принципът за устойчивост, т.е. да използваме природните ресурси в настоящето така, че да могат да ги ползват и тези след нас.

Резерватът „Червената стена“ е един от 17-те обекта, с които България се присъедини към програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата” през 1977 г.

През 1995 г. се приемат нови правила и норми за тези територии. Съвременните биосферни паркове стимулират устойчиво икономическо развитие на региона, основаващо се на чиста и съхранена природа, пример за хармонично съжителство между човека и природата.

На заседание на националния комитет по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО през 2016 г. е решено за резерват „Червената стена“ да бъде изготвена номинация, с която обектът да бъде номиниран като един от първите биосферни резервати от нов тип на България.

С решение от месец юли 2016 г. на Общинския съвет – Асеновград, се дава съгласие за присъединяване на територията на община Асеновград към биосферен парк „Червената стена“. В резултат на съвместните усилия на Министерството на околната среда и водите, община Асеновград и РИОСВ – Пловдив, за „Червената стена“ е изготвен номинационен формуляр и внесен в секретариата на програмата, в резултат на което тази територия ще бъде одобрена от ЮНЕСКО като един от първите български  биосферни паркове.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!