Над 100 000 българи и чужденци са разгледали Асеновата крепост през 2016 г.

28 март 2017

Близо 229 000 лева е реализираният приход за 2016 г. на Общинско предприятие „Туризъм“, функциониращо към Община Асеновград. Средствата в хазната на Предприятието влизат от продажба на рекламни материали и услуги. От продадена стока при НПК Асенова крепост през 2016 г. са натрупани над 37 600 лева. Данните сочат, че през 12-те месеца на миналата година повече от 100 000 туристи са посетили културно-историческия паметник. От тях 1/3 са чужденци - предимно англичани, руснаци, испанци, италианци, гърци, турци, китайци и други. Приходите от изнесените беседи и вход на обекта възлизат на около 170 000 лева. Постъпленията от продажба на стока в Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев” са в рамките на близо 4 000 лева.

А натрупаните по сметката на ОП „Туризъм“ средства от входна такса на Музея „Хората с мотори” - едва 20 лева. От такси за нощувки на Почивна база „Пашалийца” са събрани малко над 1 000 лева, а от категоризация на туристически обекти – близо 16 400 лева. Сумата, разходвана за миналата година от ОП „Туризъм“ в Асеновград, е на стойност почти 193 700 лева. Припомняме, че дружеството финализира 2015 г. с бюджетен минус. Направените разходи тогава възлизаха на над 166 700 лева, за сметка на приходите, които са бяха наполовина по-малко, в сравнение с 2016 г., или общо около 131 000 лева.

Бюджетът, гласуван и определен на ОП „Туризъм“ в Асеновград за миналата година, бе на стойност малко над 200 000 лева. 48% от парите са заделени за заплати на персонала, 9% – за задължителни осигурителни вноски, а 1% – за СБКО. За издръжка на Предприятието е определена сума в рамките на 42%, в т.ч. 1% – за облекло, 4% – за материали, 3% – за вода, горива и електроенергия. 32% са отделени за външни услуги, от които 30% са за охрана и 2% – за командировки. Общинско предприятие „Туризъм“ е създадено през 2013 г.

Целта му е да провежда политиката на Община Асеновград в областта на туризма - да стопанисва, поддържа и издържа НПК „Асенова крепост“ и туристическите информационни центрове, както и да извършва стопанска дейност /продажба на различни сувенири, стоки, аксесоари и други/. Предвиденият щат за миналата година включва 14 служители.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!