Министерството на туризма подписа споразумение с Института по публична администрация

23 октомври 2019

Ведомството стартира работа по внедряване на модела CAF

Министерството на туризма подписа споразумение с Института по публична администрация (ИПА) за сътрудничество по проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане има за цел да подобри управлението и организацията на работа в администрацията на всички нива. Той дава възможност на администрациите да си направят самооценка, чрез която да разберат в коя област се справят добре и къде имат нужда от допълнителни усилия.

Въвеждането на модела CAF в Министерството на туризма обединява усилията на ръководството и служителите. Сформиран е екип, в който са включени експерти на ръководни нива и специалисти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване всяка дейност, която извършва ведомството, както и услугите, които се предлагат на гражданите. След приключване на самооценката ще бъде изготвен доклад и план , чиято цел ще бъде непрекъснато усъвършенстване в дейността на институцията.

В периода 2016 г. – 2018 г. моделът CAF бе внедрен в 48 администрации, а от 1 юли 2019 г. стартира нов проект на Института по публична администрация за внедряване на CAF в още 32 администрации, от които е част и Министерството на туризма. Проектът е с продължителност 18 месеца.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!