Международно изложение „Културен туризъм“ ще се проведе във Велико Търново

27 март 2017

От 6 до 8 април 2017 г. в рамките на Международно изложение „Културен туризъм”- Велико Търново ще се проведе Третата научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация” (KIN2017). Събитието се организира от Национален археологически институт с музей при БАН, Институт по математика и информатика при БАН, Община Велико Търново, Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ и Съюз на учените в България – клон Велико Търново.

Интердисциплинарният форум ще представи иновации, проекти, научни и научно-приложни разработки в областта на опазване и представяне на световното и национално материално и нематериално културно-историческо наследство. Основен акцент на конференцията ще са последните тенденции и приложението на съвременните технологии и българският опит в областта.

Програмата на KIN2017 включва доклади от водещи специалисти в областта от България и чужбина, кръгли маси, изложба и демонстрации, представящи усилията на учени, културни институции и организации от различни области за документирането, архивирането, представянето и запазването на културно-историческото наследство. Форумът ще е фокусиран върху а археологическото наследство, културният туризъм, културните маршрути и икономиката на културния туризъм, поклонничеството, иновативните технологии, интерактивните системи и осигуряването на сигурност в културната и креативна индустрия, осигуряване достъпност за хора със специални потребности и др.

В конференцията ще участват водещи изследователски  и културни институции и представители от бизнеса, както и утвърдени експерти от България (Софийски университет, Велико търновски университет), Унгария, Беларус, Германия и др., с богат опит в опазването, представянето и дигитализацията на културно-историческото наследство. На форума изследователски институции и университети, библиотеки, музеи, архиви, галерии и културни центрове ще обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

В рамките на КИН2017 ще се представят резултати от проект „Дигитална културна съкровищница „Север+“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в северна и централна България“ и индивидуален туристически аудио пътеводител за мобилни устройства GUIDE@HAND.

Първият модул от конференцията  ще се проведе от 11,30 до 17,30 ч. на 6 април 2017 г. в Ритуалната зала на Община Велико Търново.  Преди това в 11,00 ч. във фоайето на Община Велико Търново ще бъде открита  изложба „Съкровищата от мазето“ на Българска академия на науките  представяща уникални артефакти от Научния архив на академията.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!