Указания за прилагане на противоепидемични мерки в зимните курорти за сезон 2020-2021 г.