Отчет и бюджет за 2023 г.

09.01.2023

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.2023 г.

Разшифифровка на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 31.03. 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.2023 г.

Разшифифровка на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 31.03. 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 30.09. 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 30.09. 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 31.12. 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2023 г.