Отчет и бюджет за 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.2023 г.

Разшифифровка на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 31.03. 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.2023 г.

Разшифифровка на ведомствените и админситративните разходи по бюджетни програми към 31.03. 2023 г.