Отчет и бюджет за 2021 г.

07 януари 2021

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2021 г. на МТ

  •  

 

 

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2021 г. на МТ

Резюме на отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2021 г. на МТ

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon