От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

30 юни 2017

От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism.

Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2017 г.

 

Министерство на туризма е бенефициент по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, по обявена от Европейската комисия покана за представяне на предложения „European Destinations of Excellence (EDEN) – Selection 2016“ GRO/SME/16/C/071-Tourism. Целта на проекта е да се привлече вниманието и да се промотират нововъзникващи български туристически дестинации, които предлагат специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т. е. културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове и т.н.) с тема „културен туризъм“.

По настоящата покана за кандидатстване в националния конкурс на тема „Културен туризъм” до участие се допускат единствено кандидати и дестинации, отговарящи на критериите за допустимост.

Електронният пакет документи може да бъде изтеглен от списъка по-долу.

 

Пакетът от документи за кандидатстване съдържа:

  1. Критерии за допустимост на кандидатите
  2. Ръководство за кандидатите
  3. Инструкции за участие в конкурса
  4. Процедура за оценяване на кандидатурите
  5. Формуляр за кандидатстване (актуализиран към 13.07.2017 г.) 

 

При възникнали въпроси, можете да пишете на адрес: еden2017@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon