Обявена е първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

18 август 2015

Обявена е първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Крайният срок за набиране на проектните предложения е 16:00 часа местно време на 18-ти януари 2016 г., на адреса посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения.

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/page.php?c=61&d=427

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon